Đã đóng

Daily rewriting job of a technical nature: car-related news -- 5

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱3057 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱1200 - ₱10000 PHP
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

We're looking for one or two writers to add to our team. For the right person, this can be a regular job. I'd send 2,000 words everyday and I expect a turnaround time of 12 hours. We're willing to pay $8 for each set of 2,000 words. A brief test of around 150 words may be given.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online