Đã hoàn thành

Developing annotated bibliography

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mathagaj với giá $40 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

You are expected to develop 10 annotated bibliography on the topic of megaproject financing for 10 papers. Each should be 5-7 lines (around 100 words) The list of references will be provided in addition to a sample annotation for your reference

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online