Đã đóng

EOI - Seeking Australian Writers for Financial Articles

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $76 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Expression of Interest.

Seeking writers who are based in Australia for financial articles.

At this stage seeking expressions of interest only from prospective Freelancers so that future projects can be sent directly to shortlisted Freelancers. Please disregard the budget, this post is seeking expressions of interest only at this stage.

This is a potential long term opportunity for the right person(s).

Please ONLY respond if you:

- Are based in Australia

- Can demonstrate excellent verbal and written communication skills

- Hold a Certificate IV Financial Services or greater qualification

- Are passionate about improving people's lives through financial responsibility

Candidates will need to provide a certified copy of academic qualifications.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online