Đã hoàn thành

Edit Something

Dự án này đã kết thúc thành công bởi gillianreynolds với giá $100 CAD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

I have written a guide that I would like to have edited.

I am going to use this guide as a Lead Magnet.

I would like to make sure the guide is easy to read, the message is clear and the content valuable.

The guide is 2800 words. I will provide a sample.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online