Escribir algunos artículos

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2000 - $3000 MXN
 • Tổng Lượt Chào Giá 43

Mô Tả Dự Án

Estoy buscando quien pueda ayudarme a realizar 4 artículos mensuales de entre 1,000 y 1,500 palabras cada uno relacionado con Fumigaciones y Control de plagas dirigido a publico general, así como para formación empresarial para empresas de fumigación y control de plagas. (Nosotros proporcionaríamos los titulos y palabras clave)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online