Đã đóng

Escribir algunos artículos

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2518 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2000 - $3000 MXN
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Estoy buscando quien pueda ayudarme a realizar 4 artículos mensuales de entre 1,000 y 1,500 palabras cada uno relacionado con Fumigaciones y Control de plagas dirigido a publico general, así como para formación empresarial para empresas de fumigación y control de plagas. (Nosotros proporcionaríamos los titulos y palabras clave)

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online