Đã đóng

Escribir algunos artículos

Dự án này đã được trao cho Vanensa với giá $155 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$140 - $450 MXN
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Escribir algunos artículos Buena redacción, excelente ortografía, manejo de modelos de citación, manejo de procesadores de texto: Word y powerpoint .

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online