Đã hoàn thành

Escribir artículo para Blog de Marketing Digital e Inbound marketing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi eduardomenoni với giá $375 MXN trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$140 - $450 MXN
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Escribir un artículo sobre temas relacionados al marketing digital. Extensión mínima de 1000 palabras. Nosotros te pasamos el título, sugerencias de subtítulos y la palabra clave de enfoque que deberá repetirse durante el texto. Entregas la redacción y una imagen sugerida de portada.

En caso de que tenga buenos resultados se puede contratar de manera recurrente en promedio con 2 artículos por semana.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online