Đã đóng

Escritor de España para Escribir algunos artículos

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $48 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $55 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Escritor español para proyecto de redacción de 20 artículos de 300 palabras.

El precio por el pack de 20 textos sería 55 $ más impuestos.

Nosotros le facilitamos la información de la estructura del artículo.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online