Excellent writers

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 16

Mô Tả Dự Án

I need some writer for my ongoing project, must be able to deliver the work in given deadline

perfect in English grammar, punctuation and sentence structure

Must Copyscape passed

must be informative and good research work

able to deliver on a daily basis in given deadline

I don't need the writer who gets work and then vanishes

weekly payment, no upfront or advance milestone

Flat rate [url removed, login to view]$/500, if you demand more, don't bid

if You agree, write, "I agree and ready to start."

I have different words length from 400 words to 2000 words work

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online