Đã hoàn thành

Excellent writers

Dự án này đã kết thúc thành công bởi eligreglopez với giá $15 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I need some writer for my ongoing project, must be able to deliver the work in given deadline

perfect in English grammar, punctuation and sentence structure

Must Copyscape passed

must be informative and good research work

able to deliver on a daily basis in given deadline

I don't need the writer who gets work and then vanishes

weekly payment, no upfront or advance milestone

Flat rate [url removed, login to view]$/500, if you demand more, don't bid

if You agree, write, "I agree and ready to start."

I have different words length from 400 words to 2000 words work

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online