Đã đóng

FINANCE / COMMERCIAL REAL ESTATE ARTICLES

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $156 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Looking for an author who understands the commercial real estate and investment world. Need articles around the 1k - 2k word range. Professional well written ready to post on our blog. Below are some sample topics so you have an idea. Please give us a quote per word or for 1k [url removed, login to view] and 2k word articles. Must show previous work samples. We are looking for a professional in this industry for ongoing article writing. Proof of published work would help greatly.

LOOKING FOR PROFESSIONAL AUTHORS IN THIS INDUSTRY.

Sample topics:

Understanding Internal Rate of Return (IRR) in Real Estate Investing

What is a Cash-on-Cash Return?

What is a Preferred Return?

What is a Cap Rate?

Real Estate Investment Strategy: Four Categories of Risk & Reward

Top 10 Sources of Risk in Real Estate Investment Deals

What are Real Estate Risk-Adjusted Returns?

Assessing Real Estate Investment Risk Using Debt Service Coverage Ratios

Leverage: The Double-edged Sword of Real Estate Finance

Sources & Uses: Following the Real Estate Money Trail

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online