Đã đóng

Free Training Make Money By Submitting Articles -- 3

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1271 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

We're looking for Volunteer Writers to write niche blogs on our websites. Selected freelancers would have to go under training for first three months. We're looking for to hire New / Fresh Virtual Assistant, and Partner to work on our Niche Blogs, Websites. Know further information in a discussion.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online