Đã đóng

Funny or Interesting Viral Artile

Dự án này đã được trao cho conorthacker với giá $22 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I need 1 Funny or Interesting Viral Article.

I will publish it on [url removed, login to view] and i plan to share on my facebook fan page.

Content Requirement: Funny Viral Article, what i can share on facebook fan page and drive traffic from facebook to my [url removed, login to view] site.

Thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online