Đã đóng

Get Articles Written

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $319 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

On June 30, 2015, California Governor Gerry Brown signed SB 277, vastly reducing allowable exemptions for mandatory school immunizations. Your state legislature is considering a similar bill (or if you live in California, revisiting the law).

Prepare a 3-5 page analysis (not including title page and references) that examines the public health, legal, and policy issues involved in these deliberations.

Due Date

Feb 19, 2017 11:59 PM

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online