Đã đóng

Get Articles Written

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $198 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I am looking for background research for an article I am writing. It will be written to an audience of contract managers, with the topic of how contract managers and project managers can better work together on large projects. Both have strengths and weaknesses, and contract managers need to understand project managers to work more effectively as team members. It will be written keeping in mind the Project Management Book of Knowledge (PMBOK), and within the context of the project management/contract lifecycle.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online