Đã hoàn thành

Get Articles Written

Dự án này đã kết thúc thành công bởi shivi6001 với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I have CDR Document for immigration purpose, and i have to write it in a specific format that was changed in the beginning of this year. as i am a busy man i have no time to spend re formatting it for the right required format. i would like to get some help here with a ready written document to re arrange it and tidy it. so i can submit it to the immigration office.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online