Get Articles Written

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

I have CDR Document for immigration purpose, and i have to write it in a specific format that was changed in the beginning of this year. as i am a busy man i have no time to spend re formatting it for the right required format. i would like to get some help here with a ready written document to re arrange it and tidy it. so i can submit it to the immigration office.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online