Đã đóng

Get Articles Written

Dự án này đã được trao cho guyjohn1312 với giá $211 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

This project requires a highly skilled technical writer with the following skill set: strong familiarity with medical laboratory terminologies, can analyse, evaluate and draw conclusions from multiple data provided, can observe corporate confidentiality, can provide status report everyday, and can meet the timeline of 10 days to finish the report with the satisfactory approval of the Project Manager.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online