Đã đóng

Get Articles Written

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $857 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

Please read full description before applying:

I need a freelance copywriter to create great content for online blog/social media, campaigns, articles and email marketing for successful online fashion and lifestyle brand for women.

- Experience in Luxury, fashion and fitness

- Previous experience with USA market preferred

-Native or bilingual proficiency in English

-Most important: Meet Strict Deadlines

I will have more opportunities coming so the outcome of this work will be crucial for future projects together

Please send portfolio only with samples that match the description (fashion, luxury, women lifestyle, fitness)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online