Đã đóng

Get Articles Written

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $129 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Research Paper: At the top of your paper, please include the name of the place you visited, the date you visited, and the names of any people you may have interviewed. Also include the particular sect of the religion. [If you visited a Muslim mosque, was it Sunni or Shi’ite? If you visited a Jewish synagogue, was it Orthodox, Conservative, or Reform? If you visited a Buddhist temple, was it Theravadan or a Mahayana sect?] You may want to ask this when you call to find out if you visit is acceptable.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online