Đã đóng

Get Articles Written

Dự án này đã nhận được 91 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $393 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
91
Mô tả dự án

Copywriters in many languages, English, Japanese, Br Portuguese, Indian, Chinese, Spanish and Russian

Need to write many video summaries and breaking news articles for 2 online news portals

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online