Đã đóng

Get Articles Written

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £313 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Write a 3000-word article on how you can theoretically understand the society that you have witnessed through your visits to 2 locations using a social class perspective. Having completed field trips to two different locations you will use the information collected from your observations within these areas to write a critical observation of social inequalities, social class and socio-economic status. You will show an emerging understanding of the sociological theories and concepts that you have learnt about so far. You will apply social theories to an analysis of inequality in relation to the social groups in the two locations. You will identify the contribution of social theories of education to the development of educational structures and practice.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online