Get Articles Written

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

Write a 3000-word article on how you can theoretically understand the society that you have witnessed through your visits to 2 locations using a social class perspective. Having completed field trips to two different locations you will use the information collected from your observations within these areas to write a critical observation of social inequalities, social class and socio-economic status. You will show an emerging understanding of the sociological theories and concepts that you have learnt about so far. You will apply social theories to an analysis of inequality in relation to the social groups in the two locations. You will identify the contribution of social theories of education to the development of educational structures and practice.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online