Đã đóng

Get Articles Written

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $385 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

1- Learn the importance of email messages for forensics work

2- Learn the different parts of an email message

3- Learn how to extract tracing information from a message

4- Learn to extract time stamps of the message journey

5- Learn to analyze the content of an email message

6- Learn to create some statistical data based on email messages content

7- Learn to use geo-location to locate an IP address that an email message passed by

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online