Đã hoàn thành

Get Articles Written

Dự án này đã kết thúc thành công bởi McCaslin với giá £50 GBP trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I am looking for someone in the UK who can write a research relating to WM in construction up to 9000 words

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online