Đã đóng

Good English writer

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $189 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Hi

we need an exp writer with top English and Grammar to write 12 articles 700 words

about medical Funding and sub subjects of medical funding in USA

We will give you background material. you will learn and write 12 unique articles on the sub subjects

utilizing some of the Keywords we will give you all context without any spamming or keyword stuffing

Your articles need to provide value and be top quality

Give us the subjects of the articles you will write

We will use your articles for blogs and on site

Also we would want 1 press release - optional ( only if you can show us press releases you have done)

Please provide links for content you have written - we need to make sure you wrote it

So your reviews can tell a lot.

So 12 articles and 1 press release optional

Tell us price and how fast can you do it

we would send you Keywords and sample site on subject and we would approve your subjects.

Thanks!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online