Đã hoàn thành

Good SEO Writers Required for Bulk Work - INR 90 per 500 words -- 3

Dự án này đã kết thúc thành công bởi dashi93 với giá ₹300 INR / hour trong 20 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Đã hoàn thành trong
20 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I'm looking for reliable writers with good English. Immediate hire for long term working relationship.

* Rate: (in Indian Rupees) INR 90 per 500 words (INR 18 per 100 words).

****=>Bid with your PAST SAMPLE(S).******** ****

-I do assure consistent bulk work.

-Minimum 7 articles of 400 words required within 2 days.

-All articles must be in good English, informative, easy to read and Copyscape premium pass

- Writer must be able to stay in touch and should communicate regularly, This is a continuing job for months so NO time wasters please. FRESH WRITERS ARE WELCOME. Bid only if you are serious about writing.

Let me know how many articles you can deliver a day..

Your Bids are Welcome

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online