Đã hoàn thành

Grievance [url removed, login to view] employer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi plane4you với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I would like to write a Grievance letter to board of directors complaining about how internal auditor treat their staff and use deprivation tools to make an employee feel bad. Next I want to show that if the are not honest

with their employee how they trust them in reports.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online