Đã hoàn thành

Help me write something

Dự án này đã kết thúc thành công bởi deependrasingh40 với giá $30 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I actually want the answers for 24 DBMS. Questions that is Database Management System subject. I am university student in australia. Doing my Masters of IT.

I am preparing for my exam theory questions..

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online