Đã đóng

Help me write something

Dự án này đã được trao cho MaxDecimer với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

I need you to write some articles. A recognition article featuring a top-performing global distributor for health & wellness company. Final article to be posted on [url removed, login to view], word count 1,200-1,300. Interview and content outline will be provided by corporate.

Looking for an editorial writer who can make these top-performing individuals shine through featured article for industry-wide recognition.

Several other ongoing project available for a writer that can provide quality editorial in a tight timeline.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online