Đã đóng

Help me write something

Dự án này đã được trao cho JamesHardman với giá R17500 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R10500 - R21000 ZAR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I need you to write some articles. I would like to write articles and make money out of [url removed, login to view] a living out of it

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online