Đã đóng

Help me write something

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là Rp1285858 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp300000 - Rp2500000 IDR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need you to write some articles. any article to write

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online