Đã đóng

Help me write something -- 2

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1125 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I need you to write some articles. I want some one to write 20 articles on various health topics. Simple english.

we have budget of 40 INR for 350 words article.

If you are ready with the Budget.

It should not be copy pasted from [url removed, login to view] want 100 % unique content. Indian ladies will be preferred for the job.

Budget will be fixed of 800 INR.

Please do apply With a sample.

Please read the full description and then apply. Price negotiations will not be done on later stage and secondly apply with a [url removed, login to view] topic on health with 100 % unique content will do.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online