Còn mở

Help me write something

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $40 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I am leaving my job and I want to write a letter to the owner to let them know that so many employees are unhappy due to being over worked and under appreciated. You leave work just to go home and work some more. Family life is lost because of the amount of work we have.  Employees should be more appreciated for all their hard work and effort they do .

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online