Đã đóng

Help me write something

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $212 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$80 - $240 HKD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I need you to write some articles. I'm young girl living in hongkong.I'm originally from Nepal but originality is not original because I think I'm multicultural.I respect all cultures and wanna travel around the world.I would like to experience all the beautiful environment around the [url removed, login to view] purpose is to live my life with my passion and also help all the folks who want the same and enjoy the journey together.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online