Đã đóng

Help me write something

Dự án này vừa được trao cho ibarena với giá $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

I will be sharing a recorded Coaching session of 30 minutes and I would like to have a written transcript for it.

The coaching session will take place on Monday 24 April and I want the transcript to be ready on Tuesday 25 April

Regards

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online