Đã đóng

Human Resource Economics article writing

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $71 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

You are hired by the Fair Work Commission Australia as a consultant to examine issues relating to pay and performance. Your task is to provide a report detailing from the economic literature on the effectiveness of pay for performance, and how performance should be evaluated based on incentive pay.

A key component of the assessment of this report will be based on your ability to explain your answers using the economic concepts and theory discussed in this unit (efficiency wage theory, pay for performance etc). You will be rewarded for linking the theory with a real life example.

2500 words +/- 10%

APA referencing (at least 5 quality references)

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online