ITALIAN copywriter - urgent

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €10 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

I am searching for Italian (Native) copywriter. The future task is to write supplements review for money sites. Articles must boost my conversion at sites and encourage our potential clients to return on site.

If you are journalist is is even better. Waiting for applications!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online