Đã đóng

ITALIAN copywriter - urgent

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €28 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€10 - €30 EUR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I am searching for Italian (Native) copywriter. The future task is to write supplements review for money sites. Articles must boost my conversion at sites and encourage our potential clients to return on site.

If you are journalist is is even better. Waiting for applications!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online