Đã đóng

Looking For Arabic Content Writer to Write 15 Meta Description Each 160 Charecter

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $18 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I have 1 Arabic website which needed 15 meta descriptions to be written.

Each description will be 160 characters ( not words ) with space

Looking to hire someone who is reliable and experienced in writing arabic content.

Let me know how much u charge per content ( 160 characters with space )

Will hire someone with decent costing.

Willing to start it by next week.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online