Đã đóng

Looking for a Content Writer - Monthly Salay Basis

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $352 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

We are looking for a writer, who can able to provide 4k high-quality, unique content every day. We will hire him/her for a long time. It's not a private job, completely a Company job. You will get all kind of facilities as per company policy.

When you get appointment letter to join our company, you will be part of our team. We will include your real image on our company website as a teammate.

Salary Range: $250-$300 (Negotiable)

Both parties should follow the law for security reason. S, if you are interested, then please send your CV and previously written an example content to justify your writing quality.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online