Đã đóng

Looking for a US Freelance Content Writer

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹6285 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Writer can be based on US, Canada or India and must be proficient in writing good quality plagiarism free content in US English. Contact immediately.

The requirement is urgent.

We will choose the candidate within 6 to 7 hours.

So please bid as earliest.

Waiting for your proposals

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online