Đã đóng

Looking for Writers - 100

Dự án này đã được trao cho caynine với giá $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

We are looking for some writers with excellent writing skills. We are looking for a long-term cooperation for some bulk work. Kindly place your bid along with a reasonable quote.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online