Đã đóng

Looking for creative writers

Dự án này đã được trao cho JoeSammells với giá $4 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 AUD / hour
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

We are looking for creative writers who can write on any topic for an ongoing project and writer must possess good command in English. New freelancers are also welcome and I need serious minded writers. Rate 2AUD = 500 words. Please bid along with you sample. Thank you

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online