Còn mở

Looking for full time Filipino writers--11

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $514 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

We are a reputed content writing agency headquartered in Dhaka, Bangladesh. We have about 22 in-house writers already. Due to heavy work load, we are currently looking for 2-3 full time writers from Philippine that can work remotely.

Selected writers should be able to work 8 hours per day, 6 days a week. Sunday will be off.

Salary will be paid on monthly basis and initially the salary will be about 500 usd per month. The price will go up if the performance is excellent.

We will request a small sample from each of the writer that will place bid to judge his/her writing skill.

Only Filipino people should bid. Happy bidding.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online