Đã đóng

Menulis ulang sejumlah Artikel untuk saya

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là Rp4226495 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp2500000 - Rp7500000 IDR
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Tentang sejarah indonesia atau sejarah sunda

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online