Đã đóng

Native writer needed Urgently (New Babes are invited)

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $155 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need a writer who can handle all our agency writing jobs, we usually expect a 24hours turn around. we want a committed team work person. Our starting rate is $3/500words which shall increase as we get along and can go up to $10/500words depending on the quality, commitment and consistency. I will not consider applicants that have not read our job post. If you are sure you have read start your proposal with I'm ready

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online