Đã đóng

Need a Long term writer - Newbies allowed

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $11 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

Need a long term writer for my new website.

You will have to work 20 plus hours per week.

You will have to write one article per day on a daily basis. This is a long term project, atleast for the next six months, you will be the only write for this new website. You will handle all the content of this website.

Your English and grammar needs to be really good. No plagiarism please.

Enter [ContentDash] at the top of your proposal to let me that you have read the description.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online