Đã đóng

Need someone to write a content about how to become a travel agent in detail

Dự án này đã được trao cho arazzak07 với giá ₱10000 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱1200 - ₱10000 PHP
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I need some one to make a slideshow or a word document that talks about everything about how to be a travel agent.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online