Đã đóng

Need write 200 articles.

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $373 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

HELLO!

Need write 200 articles.

40 original articles , 3$ each

and 160 rewrite (40-50 % unique ) 1$ each

Each article must be contein 500-550 words

Theme RESEARCH CHEMICALS.

Time for project 7 days.

PRICE project 280 usd

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online