New and fresh writers needed now

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 43

Mô Tả Dự Án

We need new writers for our projects and websites. We want you to write on a variety of topics. Your English and grammatical skills must be good. We do not want plagiarism.

Please give your introduction, education and experience (if you have any). We are going to determine your grammatical skills by looking at your proposal. Please be careful when you are applying. It is going to be a long project if you are a skillful writer. You need to understand the subject and write it carefully.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online