Đã đóng

News Rewrite 300 word/$5. Engineering & Business Long-term

Dự án này đã nhận được 61 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

Hello, I'm looking for someone who can help me rewrite engineering and business news stories.

Your grammar should be excellent, and your tone informative and simple. I'm looking for a native English speaker.

This gig is long-term, with 3 articles per week for several months. We may be able to increase this amount or have you provide additional content for our website.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online