Đã đóng

PORTFOLIO with pictures

Dự án này đã được trao cho TOPessayswriter với giá £225 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

a) 9 skills: self-awareness, problem solving and numeracy, enterprising, team player, commercial awareness, business judgement, communication, technology appreciation and self-management (no minimum or maximum word count)

b) 3 business skills/principles: applying health and safety at work, demonstrating professionalism and ethics, and knowledge and understanding of missions and objectives for the organisation (only evidence required for these eg picture of health & safety noticeboard at work; mission and objectives of organisation from company website; wearing appropriate work wear etc)

c) Personal reflection (2000 words (+/- 10%)

d) Personal development plan (500 words in table format)

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online