Đã đóng

Product Content Writing

Dự án này đã được trao cho Mousumi89 với giá ₹850 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I am looking for an excellent content writer for writing my product description.

Details about the product is available at [url removed, login to view] and [url removed, login to view]

You need to combine the entire content

Attached file with the new website template for my product.

I am looking for a content like in the below URLs.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Please let me know if you need more information about the product.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online